ဓာတ်ခွဲ အတည်ပြု လူနာစာရင်း ကြေညာချက် ဖတ်ပြတော့....