SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါကို အျမစ္ျဖတ္ႏုိင္ဖို့ ေမွ်ာ္လင္႕ခ်က္မ်ား ျမင္႕တက္လာ

Wednesday, 11 September 2019 11:55 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ မေလးရွားႏွင့္ ကေမာဒီးယားႏုိင္ငံတို႔ရွိ ေဆး႐ံုမ်ားက သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး  အလုပ္ လုပ္ေန ရသည္။ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံမွေသဆံုးသူထက္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံက သံုးဆပိုမ်ားသည္။ ထိုသုိ႔ျဖစ္ေနရျခင္းမ်ားက ေသြးလြန္ တုပ္ေကြးေရာဂါ ေၾကာင့္ဆိုလွ်င္ မမွားေပ။

ျခင္မွတစ္ဆင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ရသည့္ ေသြးလြန္တုပ္ ေကြးေရာဂါက တစ္ကမ္ၻာလံုးတြင္အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသ၌ အျဖစ္အမ်ား ဆံုးျဖစ္သည္။ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္မႈႏွင့္ ကိုယ္ခံအား က်ဆင္းျခင္းတို႔ကျခင္မ်ား ပိုမိုေပါက္ပြားေစၿပီး ေသြးလြန္တုပ္ေကြေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ျမင့္တက္ရသည္။ ယခုႏွစ္ အတြင္းမွာပင္ ေဒသတစ္၀န္း၌ေရာဂါကူးစက္ခံရသူ ၆၇၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ေသဆံုးသူ  ၁၈၀၀ ေက်ာ္ရွိ သည္။

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါကူးစက္ခံရ ခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္မီကုသမႈခံယူပါက အသက္မဆံုး႐ံႈးႏုိင္ေသာ္လည္း ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္း ေ၀းသည့္ေဒသမ်ားတြင္မူ  ထိုေရာဂါေၾကာင့္ လူေသဆံုးမႈမ်ားရသည္။ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါကေတာ့  ဆက္လက္ ျဖစ္ ပြား ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္  သိပ္ၸံပညာရွင္မ်ားပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕၏စမ္းသပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ လူေပါင္းမ်ားစြာကိုေသဆံုးေစသည့္ အဆိုပါ ေရာဂါကို အျမစ္ျဖတ္ႏုိင္မည့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႕က ေသြးလြန္ တုပ္ေကြးေရာဂါ မတိုးသည့္ ေ၀ၚဘာခီယာ ဟုေခၚေသာ ဗက္တီးရီးယားကူးစက္ခံထား ရသည့္ ေအးဒီးျခင္ အထီးမ်ားႏွင့္ ျခင္အမမ်ား ကိုဓာတ္ခဲြခန္း တြင္ေမြးျမဴၿပီးေနာက္ ျပင္ပ သို႔လႊတ္လိုက္သည္။

သီတင္းပတ္အနည္းငယ္ၾကာသည့္အခါ ထိုျခင္မ်ားမွ ထပ္မံေပါက္ပြားလာေသာ ျခင္ေပါက္မ်ားတြင္ ေ၀ၚဘာခီယာ ဗက္တီးရီး ယားတစ္ပါတည္း ပါ၀င္လာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆိုပါျခင္ေပါက္မ်ားကို ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါပိုးက လာေရာက္ ကူးစက္ႏုိင္ျခင္းမရွိ ေတာ့ေပ။ ေ၀ၚဘာခီယာသည္ ေသြးလြန္ တုပ္ေကြးေရာဂါအျပင္ ဇီကာေရာဂါပိုး၊ ဆင္ တုပ္ေကြးေရာဂါပိုးႏွင့္ အသား၀ါေရာဂါပိုး တို႔ကိုပါခုခံႏုိင္စြမ္းရွိသည္။

ေ၀ၚဘာခီယာဆိုသည္မွာ  အင္းဆက္ အမ်ဳိးေပါင္း  ၆၀  ေက်ာ္တြင္   သဘာ၀ အေလ်ာက္ပါ၀င္သည့္ ဗက္တီးရီးယားျဖစ္

သည္။ လူသားမ်ား၊ တိရစ္ၦာန္မ်ားႏွင့္ပတ္၀န္း က်င္အတြက္ ေကာင္းက်ဳိးသာေပးသည္ဟု သတ္မွတ္ခံထားရသည္။ ထိုဗက္တီးရီးယား သည္ ကူးစက္ခံရေသာ ျခင္၏ ကိုယ္ခံစြမ္းအားကို ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါပိုး မတိုးေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ   နည္းလမ္းအသံုးျပဳျခင္းကို  ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း၌ ကနဦးစမ္းသပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး  ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံအပါ အ၀င္   တစ္ကမာလံုးရွိ  ႏုိင္ငံကိုးႏုိင္ငံ၌ စမ္းသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔စမ္းသပ္ ၿပီးေနာက္ အဆိုပါေဒသမ်ား၌ ေသြးလြန္ တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ သိသိသာသာက် ဆင္းလာသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း စီမံကိန္း အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္ သည့္ ငုယင္ဘင္ငုယင္က ေျပာသည္။

ထိုသုေတသနအဖြဲ႕သည္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၌ စမ္းသပ္မႈ လုပ္စဥ္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါ အျဖစ္အမ်ားဆံုးေသာ  ႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ဗင္လြန္းခ႐ိုင္၌ ေ၀ၚဘာခီယာဗက္တီးရီးယား ကူးစက္ခံထားရေသာ ျခင္အေကာင္ေရငါး သိန္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ လႊတ္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ယခုအခ်ိန္အထိ ဗင္လြန္းခ႐ိုင္၌   ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈသည္ ယင္းခ႐ိုင္အနီးရွိနာထရန္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္း လာသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

က်န္ရွိသည့္ ကမာတစ္၀န္း၌ လက္ေတြ႕ က်က်အသံုးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ေရရွည္ႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာမႈမ်ား လုိအပ္ေန ဆဲျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အဆိုပါနည္းလမ္းသည္ လူေသဆံုးမႈမ်ားေစေသာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါပိုးကို အေႏွးႏွင့္ အျမန္ အျမစ္ျဖတ္ႏုိင္မည့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျမင့္တက္လာေစၿပီျဖစ္သည္။

ေဆးပညာမွတ္စု

Ref: Medical Express             

Read 63 times Last modified on Wednesday, 11 September 2019 11:56