တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ် သင်္ချာ -၂၀၁၉ မေးခွန်းလွှာ