အနုပညာရှင်များနှင့် လူမှုကွန်ရက်တွင် လူသိများသူများအား  အရေးယူခဲ့မှုများကို ပိတ်သိမ်း

အနုပညာရှင်များနှင့် လူမှုကွန်ရက်တွင် လူသိများသူများအား  အရေးယူခဲ့မှုများကို ပိတ်သိမ်း

သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

အနုပညာရှင်များနှင့် လူမှုကွန်ရက်တွင် လူသိများသူများအား အရေးယူခဲ့မှုများကို ပိတ်သိမ်းခြင်းနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီသည်  နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသားများ၏ အကျိုးစီးပွားကို  ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ အကြမ်းဖက်အုပ်စုနှင့် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများတွင် ပါဝင်သူများ၊ လူသတ်၊ လုယက်၊ မီးရှို့မှုနှင့် ပြည်သူပိုင် ပစ္စည်းဖျက်ဆီးမှုများတွင် ပါဝင်သူများမှအပ ဆူပူဆန္ဒပြမှု ဖြစ်စဉ်များ၊ နိုင်ငံတော်အား ဆန့်ကျင် လှုံ့ဆော်မှုများတွင် ပါဝင်ခဲ့မှုကြောင့် အရေးယူ ခံထားရသူများကို ၎င်းတို့အပေါ် အရေးယူထားမှုများအား ဖြေလျှော့ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ယင်းသို့ဖြေလျှော့ပေးလျက် ရှိရာ ဆူပူဆန္ဒပြစဉ်က ပါဝင်ခြင်း၊ လူမှုကွန်ရက်ကို အသုံးပြု၍ ဆန့်ကျင် လှုံ့ဆော်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းများကြောင့် ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၅ဝ၅-က အရ အရေးယူခံထားရသော အနုပညာရှင် (၂၄)ဦးနှင့် လူမှုကွန်ရက်တွင် လူသိများသူ (၁ဝ)ဦးတို့အပေါ် အရေးယူထားသည့် အမှုများကို ဥပဒေနှင့်အညီ ပိတ်သိမ်းကြောင်း သက်ဆိုင်ရာမှ သတင်းရရှိသည်။