ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၃၇ / ၂၀၂၂ ၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလဆန်း ၉ ရက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်