ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး(Martial Law)အမိန့်အမှတ်၊  ၃ / ၂၀၂၃ ၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း  ၁၃    ရက် ( ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ   ၂   ရက်)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ

စစ်အုပ်ချုပ်ရေး(Martial Law)အမိန့်အမှတ်၊  / ၂၀၂၃

၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း  ၁၃    ရက်

( ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ      ရက်)

၁။     နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီသည် လုံခြုံရေး၊တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် နယ်မြေ အေးချမ်းသာယာရေးကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အလို့ငှာ တောင်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်၊ တိုင်းမှူးအား တောင်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေဖြစ်သည့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အောက်ပါမြို့နယ်များ၏ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး (Martial Law)  အာဏာကို ကျင့်သုံးရန် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၁၉ အရ အပ်နှင်းလိုက်သည်-

            (က)     ထန်းတပင်မြို့နယ်

            ( ခ)      အုတ်ဖိုမြို့နယ်

            ( ဂ)      နတ်တလင်းမြို့နယ်

            (ဃ)     ပေါင်းတည်မြို့နယ်

            ( င)      ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်

၂။      တိုင်းမှူးသည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော အခြေအနေ အရပ်ရပ်အပေါ်မူတည်၍ မိမိကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ စစ်နယ်မြေမှူးများကို တာဝန် လွှဲအပ်၍ လည်းကောင်း စစ်အုပ်ချုပ်ရေး(Martial Law) အာဏာကို ကျင့်သုံးနိုင်သည်။

                                                                                                  အမိန့်အရ

                                                                                      အောင်လင်းဒွေး

                                                                                      ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး

                                                                                      အတွင်းရေးမှူး

                                                                              နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ