ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အမိန့်အမှတ်၊    ၁၄    / ၂၀၂၃ ၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း   ၁၃     ရက် (၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ   ၂   ရက်) ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ

အမိန့်အမှတ်၊    ၁၄    / ၂၀၂၃

၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း   ၁၃     ရက်

(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ      ရက်)

ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၁၉ အရ အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ယှဉ်တွဲပါဌာနများသို့ ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ပေးအပ်လိုက်သည်-

                 (၁)   ဒေါ်နုမြဇံ                                 ဒုတိယဝန်ကြီး

                         အဖွဲ့ဝင်                                    သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန

                         ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

                 (၂)    ဒေါက်တာ မိုးဇော်ထွန်း           ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

                          ဒုတိယဝန်ကြီး

                           သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန

                                                                                                အမိန့်အရ

                                                                                      အောင်လင်းဒွေး

                                                                                      ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး

                                                                                      အတွင်းရေးမှူး

                                                                             နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ