ဂဟဲ(၂)ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော သတ်မှတ်

ဂဟဲ(၂)ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော သတ်မှတ်

    ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သစ်တောဥပဒေပုဒ်မ ၆၊ ပုဒ်မခွဲ(င)အရ အပ်နှင်းထားသော     လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးလျက် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊   အင်းတော်မြို့နယ်အတွင်း ကျရောက်နေသည့် ဧရိယာ အကျယ်အဝန်း(၁၃၆၃)ဧကရှိသော နယ်မြေကို   “ဂဟဲ(၂) ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော”အဖြစ်   အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂၈/၂၀၂၃)အရ ၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလပြည့်ကျော် (၉)ရက်၊ (၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက်)မှစ၍ သတ်မှတ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။

ဂဟဲ(၂)ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောဧရိယာ အနီးအနားရှိ ဒေသခံပြည်သူများ၏ စားဝတ် နေရေး အခြေခံ လိုအပ်ချက်များကို   ဖြည့်ဆည်းပေးရန်၊ ရေမြေထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ရန်နှင့် သဘာ၀၀န်းကျင်နှင့်   ဇီဝမျိုးများ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်၍ ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဂဟဲ(၂)ကြိုးပြင်ကာကွယ်တော ဧရိယာအတွင်း ကျွန်း၊ သစ်ရာ၊ အင်ကြင်း၊ ထောက်ကြံ့၊ အင်၊ ဖန်ခါးစသည့် သစ်မျိုးများပေါက်ရောက်နေပြီး သဘာဝတောအတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကျက် စားလျက်ရှိသော တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ၏ ကျက်စားရာဒေသကောင်းမွန် လုံခြုံလာစေခြင်းဖြင့်   ဂေဟစနစ်ပိုမို ကောင်းမွန်လာနိုင်သည့်အပြင် ဒေသခံများအတွက် အခြေခံလိုအပ်သော သစ်၊ တိုင်၊ ဝါး၊ ထင်းလောင်စာများ အတွက်လည်း အထောက်အကူပြုစေနိုင်ခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန