မိုးခေါင်ရေရှားမှုကြောင့် အီတလီတွင် စပါးအထွက်နှုန်း ကျဆင်းဖွယ်ရှိ

မိုးခေါင်ရေရှားမှုကြောင့် အီတလီတွင် စပါးအထွက်နှုန်း ကျဆင်းဖွယ်ရှိ

    အီတလီနိုင်ငံတွင် မိုးခေါင်ရေရှားမှုနှင့် ဒုတိယအကြိမ် ရင်ဆိုင်နေရသောကြောင့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွက် စပါးအထွက်နှုန်းမှာ ကျဆင်းလာဖွယ်ရှိကြောင်း  စိုက်ပျိုးရေး သုတေသနအဖွဲ့ကြီး တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည့် Ente Nazionale Risi က သတိပေးလိုက်ကြောင်းသိရသည်။

အီတလီနိုင်ငံသည် ဥရောပသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများတွင်  စိုက်ပျိုးသည့်စပါးအနက် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို စိုက်ပျိုးလျက်ရှိသည့် နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ယင်းနိုင်ငံသည် ၎င်းတို့ စိုက်ပျိုးသည့် စပါးစုစုပေါင်း၏ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းကို နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိ လွန်ဘာဒီ၊ ပီးမွန့်နှင့် တူရင်းတို့တွင် စိုက်ပျိုးလျက်ရှိသည်။

သို့ရာတွင်  မိုးခေါင်ရေရှားမှုနှင့် ဒုတိယအကြိမ် ကြုံတွေ့ရခြင်းကြောင့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံအတွင်းရှိစိုက်ပျိုးဟက်တာပေါင်း၂၁၁၀၀၀ ခန့်ကိုသာ စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းပမာဏသည် ၂၃ နှစ်အတွင်း အနည်းဆုံးပမာဏဖြစ်ကြောင်း  Ente Nazionale Risi    မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်  ဒေါက်တာရောဘတ်တိုမက်နာဂီက ပြောသည်။

အီတလီနိုင်ငံသည် အထူးသဖြင့် အာဘော်ရီယို၊  ကာနာရိုလီကဲ့သို့သော  ရီဆော့တို မျိုးရင်းစပါးများကို  စိုက်ပျိုးသည့် နိုင်ငံဖြစ်သည်။

သို့ရာတွင်  နိုင်ငံအတွင်း ရေရှားပါးမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့အစည်းများက ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် သတိပေးထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။