သဘာဝတောများ ကာကွယ်ရေးနှင့် ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင် ကာကွယ်တောများ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းရေးတို့ကို အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်သွားရန် မှာကြား

သဘာဝတောများ ကာကွယ်ရေးနှင့် ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင် ကာကွယ်တောများ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းရေးတို့ကို အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်သွားရန် မှာကြား

နေပြည်တော်  မေ 

    သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ရီသည် တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ ယမန်နေ့နံနက်ပိုင်းက ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း    ဇော်ဂျီကြိုးဝိုင်းအတွင်းရှိ ၁/၂၀၂၁ စီးပွားရေးကျွန်းစိုက်ခင်း ဧက ၅၀ အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းနေမှုနှင့်  ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားမှု၊  ၁/၂၀၂၂ စီးပွားရေးကျွန်း စိုက်ခင်း ဧက ၅၀  စိုက်ပျိုးထားမှုနှင့် ရှင်သန်မှု၊ ယခုနှစ်မိုးရာသီတွင် တည်ထောင်စိုက်ပျိုးမည့် စီးပွားရေး ကျွန်းစိုက်ခင်း ၇၅ ဧက မြေပြင်ခြင်းနှင့် ပျိုးထောင်ဆောင်ရွက်ထားမှုတို့ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး သစ်တောစိုက်ခင်းများ တိုးမြှင့်တည်ထောင်ရေး၊ တည်ထောင်ပြီး စိုက်ခင်းများ ရေရှည်တည်တံ့အောင် ထိန်းသိမ်းရေး၊ သဘာဝတောများ ကာကွယ်ရေးနှင့် ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင် ကာကွယ်တောများ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းရေးတို့ကို အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်သွားရန် မှာကြားသည်။

ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ဇော်ဂျီကြိုးဝိုင်းအတွင်း ၂၀၂၂ မိုးရာသီတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော စီးပွားရေး ကျွန်းစိုက်ခင်းဟောင်း ၈၂ ဧက ပြန်လည်ပြုစုထိန်းသိမ်း ခြင်းလုပ်ငန်းကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။

ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ရပ်စောက်မြို့နယ် မြို့မပျိုးဥယျာဉ်အတွင်း လူထုဖြန့်ဝေစိုက်ပျိုးခြင်း အတွက် ပျိုးပင် ၇၈၀၀၀ ပျိုးထောင်ထားရှိမှုနှင့် ထီးခမ်းပျိုးဥယျာဉ်အတွင်း  ရေဝေရေလဲစိုက်ခင်း၊ လမ်းဘေးဝဲယာ တစ်အုပ်တစ်မနှင့် ကွက်လပ်ဖြည့် စိုက်ပျိုးခြင်းအတွက် ပျိုးပင် ၄၀၀၀၀ ပျိုးထောင်ထားရှိမှု၊   ရပ်စောက်မြို့နယ် ပင်ဖြစ် ကြိုးဝိုင်းအတွင်းရှိ ၂/၂၀၂၂ ရေဝေရေလဲစိုက်ခင်း ဧက ၅၀ စိုက်ပျိုးထားရှိမှု၊ စိုက်ခင်းအတွင်း ရေတိုက်စားမှု ကာကွယ်ခြင်းနှင့် မြေဆီလွှာထိန်းသိမ်းခြင်း ဆောင်ရွက်ထားမှု၊ ယခုနှစ်မိုးရာသီတွင် စိုက်ပျိုးမည့် ၂/၂၀၂၃ ရေဝေရေလဲစိုက်ခင်း ဧက ၅၀  ပန္နက်ရိုက်၊ ကျင်းတူး၊ မြေဖို့မြေပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး  တာဝန်ရှိသူများအား လိုအပ်သည်များ မှာကြားသည်။

မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် တောင်ကြီး ထင်းကြိုးဝိုင်း အကွက်အမှတ် (၄၊ ၅)အတွင်း ယခုနှစ်မိုးကြိုကာလတွင် စိုက်ပျိုးမည့် ၁/၂၀၂၃ ရေဝေရေလဲ ထင်းရှူးစိုက်ခင်း  ဧက  ၁၀၀  ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု၊ ရေတိုက်စားမှုနှင့် မြေဆီလွှာတိုက်စားမှု မရှိစေရေး ကွန်တိုအလိုက် မြေဆီလွှာ ထိန်းသိမ်းရေး ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတို့ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး တောင်ကြီးမြို့နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် စိမ်းလန်းသာယာစေရေး ထင်းရှူးစိုက်ခင်းများ တိုးချဲ့တည်ထောင်ရေး၊ သဘာဝ ထင်းရှူးတောနှင့် ထင်းရှူးစိုက်ခင်းဟောင်းများ ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ရေးတို့အတွက် မှာကြားသည်။

ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ထီသိမ်ကန်စိမ်းလန်း စိုပြည်ရေးနှင့် ရေေ၀ ရေလဲထိန်းသိမ်းရန် ၂၀၂၂ မိုးရာသီ ကွက်လပ်ဖြည့် ထင်းရှူးစိုက်ပျိုးခြင်း အပင် ၁၀၀၀၀ စိုက်ပျိုးထားမှုနှင့် ရှင်သန်အောင်မြင်နေမှုများကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။

ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် အင်းလေးကန် ရေဝေရေလဲ ထိန်းသိမ်းရေးစီမံကိန်းအရ ညောင်ရွှေမြို့နယ် ခေါင်တိုင်ပျိုးဥယျာဉ်အတွင်း ယခုနှစ်မိုးရာသီ တွင်စိုက်ပျိုးရန်နှင့် ၂၀၂၄ မိုးရာသီတွင် စိုက်ပျိုးရန်  ကြိုတင်ပျိုးထားသော ပျိုးပင် ၁၃၀၀၀၀ ကျော် ပျိုးထောင်ထားရှိမှုတို့ကို ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။