စစ်တက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်းဝင်ခွင့်မေးခွန်းနမူနာပုံစံ- အင်္ဂလိပ် (၂၀၂၂)