နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးဂေဟစနစ်တိုးတက်ရေး

 

နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးဂေဟစနစ်တိုးတက်ရေး

စက်မှုဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေအရ မူပိုင်ခွင့်တရားရုံး၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာများအပ်နှင်းခြင်းနှင့် စက်မှုဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေအရ စွဲဆိုမှုများ စစ်ဆေးစီရင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်မှ အမိန့်ကြော်ငြာစာများထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် စာပေနှင့်အနုပညာ မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေအရ စစ်ဆေးစီရင်ရန် မူပိုင်ခွင့်တရားရုံး၏စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာများ အပ်နှင်းခြင်းနှင့်စာပေနှင့် အနုပညာမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေအရ စွဲဆိုမှုများစစ်ဆေးစီရင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်မှ အမိန့်ကြော်ငြာစာများထုတ်ပြန်ခြင်းကို နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။

မူပိုင်ခွင့်ဆိုသည်မှာ ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်ဖြင့်ပြုလုပ်သော တီထွင်ဖန်တီးမှုများကို အကာအကွယ်ပေးရန် ဥပဒေအရပေးအပ်သည့် အခွင့်အရေးကိုဆိုသည်။ ၎င်းတို့တွင် ထုတ်ကုန်အသစ်လက်ရာများနှင့် ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်များကို တီထွင်မှု မူပိုင်ခွင့် (Patent) ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ထုတ်ကုန်၏ပြင်ပ အသွင်အပြင်နှင့် ပုံပန်းသဏ္ဌာန်တို့ကို ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်(Design) ဖြင့် လည်းကောင်း အကာအကွယ်ရရှိနိုင်သည်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်များကို သိမှတ်နိုင်သည့် အမှတ်တံဆိပ်များကို မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့် (Trademark) ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်၏ကြော်ငြာများ၊ ရုပ်ပုံကားချပ်များ၊ စာပေ၊ အနုပညာ၊ သတင်းဆောင်းပါးများစသည့် အနုသုခုမလက်ရာများကို စာပေနှင့်အနုပညာမူပိုင်ခွင့် (Copyright) ဖြင့် အကာအကွယ်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများအရ ဥပဒေများကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဗဟိုကော်မတီ၊ မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာအေဂျင်စီနှင့် မူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာနစသည့် အဖွဲ့အစည်းများကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပြီး လိုအပ်သည့် မူဝါဒများနှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမည့် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။ မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများအရ မြန်မာ့မူပိုင်ခွင့်စနစ်တစ်ရပ်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနကို တာဝန်ပေးအပ်ထားသည့်အတွက် မူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာနကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအောက်တွင် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီး မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

မြန်မာနိုင်ငံသည် အာဆီယံနိုင်ငံများအကြား မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူစာချုပ်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီး အာဆီယံစီးပွားရေး အသိုက်အဝန်းတည်ဆောက်ရာတွင် အာဆီယံဒေသတွင်း မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီမံချက်ပါ လုပ်ငန်းစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကို အခြားအဖွဲ့ဝင်များ နည်းတူလိုက်ပါဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ကုန်စည်စီးဆင်းမှုများ တိုးတက်စေရန်နှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ကို အထောက်အကူပြုနိုင်သည့် မူပိုင်ခွင့်စနစ်များကို အခြားနိုင်ငံများ နည်းတူဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။

မူပိုင်ခွင့်ကဏ္ဍတွင် အများဆုံးခိုးယူခြင်းခံနေရသည်မှာ  စာပေနှင့်အနုပညာမူပိုင်ခွင့်ကဏ္ဍဖြစ်သည်။ နည်းပညာတိုးတက်လာမှုနှင့်အတူ တရားမဝင်ခိုးယူဖြန့်ချိမှုများကြောင့် ငွေကြေးအကုန်အကျခံကာ ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ အနုပညာရှင်များမှာ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသည်။ အနုပညာဖန်တီးမှုများကို မူပိုင်ခွင့်ရရှိသူများထံမှ ခိုးယူ၍ သမားရိုးကျနည်းလမ်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းများမှလည်းကောင်း ထုတ်လွှင့်ဖြန့်ချိသူများကို အနုပညာဖန်တီးမှုများအား တရားမဝင်ခိုးယူဖြန့်ချိခြင်းဆိုင်ရာကာကွယ်တားဆီးရေးအဖွဲ့က တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူရမည် ဖြစ်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ (WTO) နှင့် ကမ္ဘာ့မူပိုင်ခွင့် (WIPO) တို့၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်နှင့်အညီ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီသည့် မူပိုင်ခွင့်စနစ်တစ်ရပ် တည်ထောင်နိုင်ရန် လိုအပ်လာသည်။ အဆိုပါ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ(၄)ရပ်ဖြစ်သည့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ၊ စက်မှုဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ၊ တီထွင်မှု မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေနှင့် စာပေနှင့်အနုပညာမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေတို့ကို အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။

မူပိုင်ခွင့်ဟူသည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရှိ အဖွဲ့အစည်း၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။ မူပိုင်ခွင့်ဆိုသည်မှာ မည်သူသည် ထိုအရာအားအမှန်တကယ် ဖန်တီးသည်ဟု မှန်ကန်စွာ အဆုံးအဖြတ်ပေးသည်။ မူပိုင်ခွင့်သည် ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဖန်တီးသူအတွက် ၎င်းကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားသော အလုပ်များအား ရောင်းချခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေရရှိမှုလွယ်ကူသည်။ မူပိုင်ခွင့်ရှိမှသာ ဖန်တီးထုတ်လုပ်သူအတွက် အခွင့်အရေးများ ပိုင်ဆိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများ ခိုင်မာစွာ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံ့စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလည်း များစွာအထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်သည်။ အနှစ်ချုပ်ဆိုရသော် မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊ ထိုဥပဒေများအတိုင်း ထိရောက်စွာ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းများဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးဂေဟစနစ်ကို စနစ်တကျ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်လာစေရေး ထိန်းကျောင်းပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း ရေးသားလိုက်ရပေသည်။   ။