တစ်အိမ်လုံး စစ်ကြည့်လိုက်တာ နဂ္ဂတစ် ဖြစ်နေလို့ ဆိုတော့...ကောင်းတာပေါ့...