ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ် ၊ ထိန်းချုပ် ၊ ကုသရေးကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိင်းအစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည်။(အောက်တိုဘာလ ၅)