တပ်မတော်ဆေးရုံများ၌ အရာရှိ ၊ စစ်သည် ၊ မိသားစုများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများအား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။(အောက်တိုဘာလ ၇)