ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၌ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ၏ (၅၈)နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် ပြုလုပ်သည်။(အောက်တိုဘာလ ၅)