အရှေ့အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၏ မဟာမဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲ ဖွင့်ပွဲ ပြုလုပ်သည်။(အောက်တိုဘာလ ၈)