သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

          ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ချွတ်ပြင်နှင့်မောင်နုရွာဖြစ်စဉ်များအား စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက် ဗိုလ်ချုပ် မြတ်ကျော်ဦးဆောင်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးဖြစ်သည်။ ထိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှု အတိုင်းအတာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နှစ်မကုန်မီတွင် အမှုဖြစ်စဉ်ကိုစစ်တရားရုံးဖြင့် စတင်စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်နိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည့် မောင်နုရွာဖြစ်စဉ်၏စုံစမ်းမှုတွင် စွပ်စွဲဖော်ပြနေကြသည့် တောင်ဘဇာရွာ ဖြစ်စဉ်လည်း ပါဝင်ပြီးဖြစ်သည်။

         ထို့အပြင် လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်(ICOE)၏ အပြီးသတ် အစီရင်ခံစာနှင့်နောက်ဆက်တွဲများ၊ အခြားသောသတင်းအချက်အလက်များအပေါ် စစ်ဉပဒေချုပ်ရုံး၏ စိစစ်သုံးသပ်ခဲ့မှုအရ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသော ချိုးဖောက်မှုများ၏ ကျယ်ပြန့်သည့် အသွင်သဏ္ဍာန်များကို စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ မောင်တောနယ်မြေရှိ ကျေးရွာများတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟူသောစွပ်စွဲချက်များသည် ကျယ်ပြန့်စွာပြုလုပ်လျက်ရှိသည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ပါဝင်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။

 

တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့