ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ညွှန်ဖေ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ၊ ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား တက်ရောက်သည်။(အောက်တိုဘာလ ၅)

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ညွှန်ဖေ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ၊ ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့ အထိမ်းအမှတ်  အခမ်းအနား တက်ရောက်သည်။(အောက်တိုဘာလ ၅)