ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းစိုး တိုင်းဒေသကြီး ၊ ပြည်နယ်များတွင် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းများ ပြည့်စုံမှန်ကန်ရေးနှင့် မဲရုံများ လျာထား သတ်မှတ်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး တက်ရောက်သည်။(အောက်တိုဘာလ ၅)

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းစိုး တိုင်းဒေသကြီး ၊ ပြည်နယ်များတွင် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းများ ပြည့်စုံမှန်ကန်ရေးနှင့် မဲရုံများ လျာထား သတ်မှတ်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး တက်ရောက်သည်။(အောက်တိုဘာလ ၅)