အရှေ့အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးဒိုင်း မြန်မာ့သိုင်းပြိုင်ပွဲတွင် မိုင်းနောင်တပ်နယ်အသင်းက ဒိုင်းဆုရရှိသည်။(အောက်တိုဘာလ ၇)