တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ၌ ကိုဗစ်-၁၉ ရာဂါကာကွယ်ဆေးများ ဆက်လက်ထိုးနှံပေးသည်။(အောက်တိုဘာလ ၈)