ကျိုင်းတုံမြို၌ သီတင်းကျွတ်လပြည့် အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့တွင် ဇီဝိတဒါန ငါးလွှတ် ကုသိုလ်ပြုခြင်းနှင့် သံဃာ့မဟာပဝါရဏာ လောင်းလှူပွဲ ကျင်းပသည်။(အောက်တိုဘာလ ၉)

ကျိုင်းတုံမြို၌ သီတင်းကျွတ်လပြည့် အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့တွင် ဇီဝိတဒါန ငါးလွှတ် ကုသိုလ်ပြုခြင်းနှင့် သံဃာ့မဟာပဝါရဏာ လောင်းလှူပွဲ ကျင်းပသည်။(အောက်တိုဘာလ ၉)