CDF အမည်ခံအကြမ်းဖက်အဖွဲများ မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့သော ဟားခါးမြို နှင့် ထန်တလန်မြိုအကြားရှိ သီးမြစ်ချောင်းကူးတံတား ပြန်လည်ပြုပြင် ပြီးစီး၊ မော်တော်ယာဉ်များ ပုံမှန်အတိုင်း ဖြတ်သန်းသွားလာလျက်ရှိသည်။(အောက်တိုဘာလ ၁၁)