၄-၁၂-၂၀၂၃ ည (၈) နာရီ မြဝတီရုပ်မြင်သံကြားပြည်တွင်းသတင်း