၅-၁၂-၂၀၂၃ ည ( ၈)နာရီ မြဝတီရုပ်မြင်သံကြား ပြည်တွင်းသတင်း