ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာချက် ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း ၈ ရက် (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက်)