နည်းပညာ

စွမ်းအင်နဲ့လျှပ်စစ်ကို ကမ္ဘာကြည့် ကြည့်မယ်

စွမ်းအင်နဲ့လျှပ်စစ်ကို ကမ္ဘာကြည့် ကြည့်မယ်

အမှတ်စဉ်(၁၀၃)

(မြန်မာနိုင်ငံထက် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ၆ ဆ ထုတ်လွှတ်နေသော နိုင်ငံ)

- ဓာတ်အားခဈေးနှုန်း (၂၀၁၈ ခုနှစ်) 7.1 to 13.4 UScent/KWh (Avg;11 UScent/KWh)

ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ

အရင်းအမြစ်အလိုက် တပ်ဆင်အင်အားရောစပ်မှုအချိုး (၂၀၁၅ ခုနှစ်)

စွမ်းအင်နဲ့လျှပ်စစ်ကို ကမ္ဘာကြည့် ကြည့်မယ်

စွမ်းအင်နဲ့လျှပ်စစ်ကို ကမ္ဘာကြည့် ကြည့်မယ်

အမှတ်စဉ်(၉၉)

-ကျောက်မီးသွေး

                Super Critical                       ၁၃၀၀

                Sub-Critical                          1800-၂၃၀၀

            -နေအား

                Photo Voltaic                       ၂၁၀၀

            -ဘူမိအပူ           ၄၀၀၀-၄၅၀၀